Osobisty coach – Izabela Chojnicka-Wolna

Izabela Chojnicka-Wolna prowadzi szeroko rozumianą działalność dotyczącą coachingu. Specjalizuje się w obszarze psychodietetyki. Jest profesjonalistą w dziedzinie coachingu zdrowia i żywienia, dzięki czemu nakłania do zmiany i wprowadzenia nowego stylu życia. Wspiera, motywuje i rozwija umiejętności...