Poland and Deus

Poland and Deus to profesjonalna strona internetowa, której powstaniu przyświecał jeden cel: ratunek dla duszy. Strona poświęcona jest tematyce religijnej i poruszane są na niej zagadnienia związane z: Najświętszym Sakramentem, ustanowionym Przez Chrystusa Pana jako bezkrwawe ponowienie Jego Ofiary: Ofiara...