GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

Podstawowym celem, prowadzonych przez nas prac, jest badanie ośrodków gruntowych. Wykonujemy badania gruntu dla kolei, pod drogi i obiekty mostowe. Prowadzimy badania, które określają warunki hydrogeologiczne w związku z budowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Zajmujemy...