Gabinet psychiatryczno – psychoterapeutyczny APROPOS

Leczenie uzależnień opiera się na ograniczeniu spożycia lub pełnej abstynencji chorego. Często osoby chore nie chcą się przyznać lub nie widzą problemu, jakim jest na przykład alkoholizm, seks czy hazard. Każda terapia poprzedzona jest procesem diagnostycznym, który ma na celu ocenę skali problemów oraz...