Sortbud sp. z o. o.

Firma Sortbud Kraków to renomowana sortownia odpadów. Współpracuje z licznymi podmiotami z branży komunalnej, wywozu odpadów i ich utylizacji. Firma przyjmuje odbiór odpadów różnego rodzaju – zarówno odpady ze zbiorczych kontenerów przy osiedlach mieszkalnych, jak i przemysłowe odpady lub odpady...