Dolnośląskie Centrum Handlu Rolno Spożywczego

DCHRS zajmuje się wspieraniem rynku hurtowników rolno-spożywczych. Do najważniejszych zadań tej instytucji należy między innymi propagowanie rynku hurtowników oraz wspieranie ich działań. Warto zaznaczyć, że wspieranie odbywa się na wielu płaszczyznach a do najważniejszych zadań należy zapewnienie...