Inteligentny Projekt

Inteligentny Projekt

Mistycyzm i filozofia na stronie inteligentnyprojekt.net przeplatają się z głębokimi przemyśleniami autora „Królestwa Prawdy” – Piotra Grifina, który tłumaczy czytelnikowi zależności między Bogiem, a człowiekiem. Próbuje pojąć i pomóc odbiorcy zrozumieć istotę Boga oraz dualność istnienia. Wyjaśnia on wnikliwie ideę życia, miłości, czasu i rozumu oferując fragmenty swojej książki. W projekcie pomaga mu Aleksandra Griffin ze swoją poezją w postaci tomiku „Wiersze Aleksandry”, w którym w eteryczny sposób opisuje dzieciństwo, młodość i dorosłość w obliczu wiary w Boga i uzupełnia przemyślenia autora.

Dane firmy:

adres e-mail: inteligentnyprojekt.net