GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

Podstawowym celem, prowadzonych przez nas prac, jest badanie ośrodków gruntowych. Wykonujemy badania gruntu dla kolei, pod drogi i obiekty mostowe. Prowadzimy badania, które określają warunki hydrogeologiczne w związku z budowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Zajmujemy się badaniem technicznych właściwości utworów geologicznych, które mają stanowić podłoże obiektów budowlanych. Oferujemy projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, wiercenia i sondowania oraz nadzory geologiczne. Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb ujęć wód podziemnych (studni). Dla potrzeb przydomowych biologicznych rozsączalni ścieków wykonujemy Opinię o warunkach hydrogeologicznych. Dokument jest opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra. Do naszych kontrahentów należy między innymi Aquapark Wrocław, Shell, ORLEN i  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Nazwa GRUPA GEOLOGICZNA S.C.
adres: ul. Poznańska 21-23
poczta: 53-631
miejscowość: Wrocław
telefon: 606 597 744
strona: http://grupageologiczna.pl
adres e-mail: biuro@grupageologiczna.pl

Dodaj Opinię

Your email address will not be published.