Erasmus+

Erasmus+

Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach edukacyjnych wielu europejskich państw. Jego budżet to 14,7 mld euro. Przez 6 lat działania weźmie w nim udział 4 mln osób. Bierze w nim udział 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kilka spoza niej, wśród których jest była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia,  Islandia, Liechtenstein, Turcja. Dzięki Erasmus+ pierwszy raz  w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem. Program składa się z trzech głównych akcji:
– mobilność edukacyjna;
– współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
– wsparcia w reformowaniu polityk.
Dzięki temu programowi 125 tys. szkół, organizacji i instytucji połączy się.

Dane firmy:

Nazwa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
adres: Aleje Jerozolimskie 142A
poczta: 02-305
miejscowość: Warszawa
telefon: +48 22 463 10 00
strona: erasmusplus.org.pl
adres e-mail: kontakt@frse.org.pl